Cenový příklad Dolti

Podporujeme a pomáháme

Podporujeme odborníky, kteří pomáhají dětem

Oresi je generálním sponzorem Institutu intervenční a manipulativní psychoterapie v Hradci Králové. Institut se zaměřuje především na pomoc v řešení problémů ve vztazích mezi dětmi a rodiči. Jednoduše řečeno, odborníci z této psychoterapeutické dílny pomáhají dětem být šťastnými lidmi, teď hned a také pokud možno po celý život. Takové poslání je, podle našeho názoru, mimořádně chvályhodné a proto velmi rádi podporujeme provoz institutu. Péče psychoterapeutů totiž nespadá pod platby zdravotních pojišťoven a tak jsme hrdí, že si i díky naší podpoře může tuto pomoc dovolit více dětí a jejich rodičů. Více na www.institutimp.cz.

AveVia pomáhá lidem, Oresi nestojí stranou

Společnost AveVia o.p.s. je společnost lidí – dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat ostatním lidem tím, že poskytují služby v nadační oblasti. Je spousta lidí, kteří potřebují pomoc. Je spousta jiných, kteří jsou schopni a také ochotni pomoc poskytnout. Je však řada objektivních nebo subjektivních překážek, které jim v tom brání.

I my jsme se rozhodli, že se pokusíme tyto překážky odstranit, nebo zmenšit, a zkusíme pomoci těm, kteří pomoc druhých potřebují, a to formou finančních příspěvků na potřebnou léčbu. Více informací o společnosti AveVia a jejich službách naleznete na stránkách www.avevia.cz.

Oresi pomáhá africkým dětem

Občanské sdružení Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Mezi další priority sdružení patří přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích a prevence diskriminace a rasismu v naší společnosti.

I Oresi se zapojilo do pomoci africkým dětem, formou úhrady školného pro 4 z nich a nákupu potřebných školních pomůcek. Projekt "Adopce afrických dětí na dálku" zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ je mnohem více než pouhá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými kulturami. Více o informací o občanském sdružení Centrum Narovinu a možnostech, jak pomoci Africe, naleznete na www.centrumnarovinu.cz.

Projekt Šance dětem, Oresi pomáhá Šanci

Víte, že i v Česku žijí děti na ulici? Existuje spousta nešťastných okolností, která vyžene děti na ulici, kde na ně číhá osudové nebezpečí ve formě drog, prostituce a pornoprůmyslu. Projekt Šance je první preventivní a humanitární program, který pomáhá komerčně sexuálně zneužívaným dětem a mládeži.

Tyto oběti obchodování s lidmi žijí v ČR na ulici víceméně v zapomenutí. Výtvarník László Sümegh založil tento projekt před více než deseti lety a svým tehdy naprosto jedinečným zájmem o děti ulice se stal symbolem pomoci této ztracené sociální skupině. Nejvyšším cílem sdružení Šance, je přivést děti ulice k poznání, že peníze se dají vydělávat i normální prací. V pracovní dílně vyrábějí klienti projektu propisovačky a učí se tak, že za dobrou práci mohou být adekvátně odměňováni. Komisaři Evropské unie, kteří dlouhodobě monitorovali práci Projektu Šance, o něm napsali: "S budováním podobných institucí mají veřejné služby po Evropě často problémy. Mnohému by se návštěvou Prahy a Projektu Šance naučily. Projekt Šance je mezi projekty, které jsme navštívili, výjimečný. László Sümegh je neústupný skromný muž, který věnuje svůj život lidem z nejtemnějších koutů velkoměst."

Společnost Oresi podporuje činnost projektu Šance a je hrdá na to, že si letos od vedení projektu vysloužila oficiální poděkování.

Zajíček je na koni i díky Oresi

Občanské sdružení Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, sociálně-kulturní handicap – adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny).

Sdružení si zároveň zakládá na tom, že dětmi rozumí i dospělé s duší dítěte. Poskytuje pomoc s organizováním volnočasových aktivit dětí a mladistvých se zvláštním zaměřením na integraci (výlety a akce s koníky, jízdy na koních, tábory, víkendové pobyty...) Dále poradenství (zdarma) a hlídání dětí včetně tréninkové školičky. Všechny služby poskytuje sdružení za nejnižší možnou cenu a tu navíc za všechny služby určuje individuálně dle každého klienta. Některé služby jsou zcela zdarma. Proto je účast na programech dostupná skutečně všem. Jistě chápete, že sdružení, které charakterizuje tak lidumilný přístup, potřebuje partnery, kteří mu pomohou zvládat značné finanční nároky jeho pozitivních aktivit. My v Oresi jsme rádi, že můžeme toto sympatické sdružení podporovat.

HVĚZDNÉ KUCHYNĚ

AKCE A VÝHODY

CENOVÉ PŘÍKLADY

PRODEJNY

O NÁS