Podporujeme a pomáháme

V Oresi jsme si vědomi toho, že žijeme ve společnosti, v níž existují skupiny lidí i jednotlivci, kteří potřebují pomoc ostatních. Proto se snažíme přispívat nepeněžitými dary a menšími i většími finančními částkami sponzorských příspěvků pro různé charitativní projekty, díky kterým se potřebným lidem pomoci dostane. Informace o našich současných i minulých aktivitách naleznete níže.

2018

Již několik let po sobě v Oresi přispíváme na provoz integračních táborů organizace Zajíček na koni, která pomáhá dětem a dospělým s fyzickým, mentálním a sociokulturním handicapem a dostáváme od dětí pozdrav z pobytu, kde nejen, že se učí jezdit na koni, ale absolvují zde i hipoterapii. Zajíček na koni je sice malá a spíše rodinná organizace (má přes 500 klientů), založená na důvěře a individuálním přístupu ke klientům, ale vše tady dělají srdcem a 100% veškeré finanční podpory jde tam, kam určí sponzoři. Nejen proto byl Zajíček na koni oceněn jako Českých 100 nejlepších v kategorii Zdraví-vzdělání-humanita. V Oresi na jejich činnost rádi pravidelně přispíváme. Nepomáháme ale pouze Zajíčkovi.

Drobnosti i větší dary

Oresi společně se svými přikládá pomocnou ruku tam, kde je to potřeba. Někdy jsou to drobnosti, jindy jde o významnější a cíleně zaměřenou pomoc. Například Institutu intervenční a manipulativní psychoterapie o.s, se sídlem v Hradci Králové, jsme na provoz poskytli částku 66 000 Kč. Zaměstnanci Oresi pravidelně pořádají vánoční charitativní sbírku. Do loňského roku výtěžek putoval Lékařům bez hranic. Tentokrát jsme se rozhodli přispět Charitě České republiky a v rámci vánoční charitativní sbírky se mezi zaměstnanci vybrala částku 13 559 Kč. Tu společnost Oresi zdvojnásobila na 27 118 Kč. Tato suma byla rozdělena na pomoc pro seniory, domovy pro matky v tísni, pomoc znevýhodněným skupinám dětí a mládeže, pomoc lidem se zdravotním postižením, pomoc těžce nemocným, podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a podpora rodiny, pomoc drogově závislým a pomoc rodinám v tíživé situaci.

Dále jsme částkou 15 000 Kč podpořili sportovce z FK Meteoru Březí nebo Olivovu nadaci, které jsme darovali chladničku v hodnotě 12 293 Kč, společnost Domov – domácí hospicová péče, od Oresi získala slevu 59 000 Kč na kuchyňskou linku do Dětského domova Klánovice. Na různé sportovní a dobročinné akce jsme poskytli i drobnosti v podobě reklamních předmětů, sladkostí apod.

2017

Poděkování zaměstnancům Oresi: Pomáháte, kde je třeba

Jak sami dobře víte, zaměstnanci Oresi již několik let pořádají koncem roku vánoční charitativní sbírku, jejíž výtěžek jde na konto humanitární a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontiérs.

V loňském roce jsme této společnosti zaslali na účely poskytování akutní zdravotnické pomoci lidem vyloučeným ze zdravotní péče nebo postiženým ozbrojeným konflikty, hladomorem, epidemiemi či přírodními katastrofami finanční dar ve výši 19 500 Kč (to je výtěžek ze sbírky našich zaměstnanců s přispěním společnosti Oresi s.r.o.).

V současné době přichází jednotlivcům i společnostem, které Lékařům bez hranic příspěvky zaslali, poděkování od ředitele této společnosti, Pavla Grubera, a s ním i výroční zpráva. Poděkování tudíž patří vám všem, kteří jste do vánoční sbírky přispěli. Právě tady platí, že když se přiloží koruna ke koruně, vznikne dostatečně velká síla, a ta v loňském roce pomohla lidem v nouzi v 71 zemích světa. I díky vám. Jestli se chcete dozvědět více, udělejte si chvilku času a podívejte se na webové stránky www.lekari-bez-hranic.cz . Celou výroční zprávu najdete ZDE

I v roce 2017 pomáháme Zajíčkovi na koni

Prázdniny končí a děti se vrátí ke školním povinnostem a na prázdniny budou již jen vzpomínat. Občanské sdružení Zajíček na koni také v letošním roce pořádalo pro své klienty Letní integrační tábory a Příměstské pobyty, které se uskutečnily ve spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel.

V Oresi jsme rádi, že můžeme toto sdružení podporovat. Příměstské pobyty jsou určeny účastníkům z projektu Pomoc na blízko, tedy jak dětem ze sociálně slabého prostředí, tak dětem ze standardního prostředí. Jedná se o pobyty integrační a jsou založeny na klasickém výcviku – tréninku na koni. Klienti se učí jízdě na koni, základním i pokročilým pokynům, které koni udělují. Vzdělávají se teoreticky i prakticky v péči o koně. Účastníci tak – často poprvé v životě – absolvují mimoškolní aktivitu, která je baví a vede k zodpovědnosti, nemluvě o fyzickém a sportovním nasazení. Vytvářejí si vztah ke koni jako k příteli a zároveň k někomu, o koho se musí postarat. Tyto děti většinou zůstávají v období prázdnin bez aktivit a pobyt je pro ně jedinou možností, jak něco zažít. Více informací najdeteZDE

Oresi podporuje odborníky, kteří pomáhají dětem

V životě každého člověka může přijít období, kdy chvíle štěstí a osobní pohody náhle vystřídá smutek a pocit neštěstí. V Oresi se i letos snaží pomáhat, aby tomu tak nebylo. Jak?

Společnost Oresi je například generálním sponzorem Institutu intervenční a manipulativní psychoterapie, který si klade za cíl poskytnout holistický přístup v oblasti poradenství a terapie v rodinách, kde psychické onemocnění dětí zapříčinilo kolaps rodinných vztahů. Ví o tom své všichni, kdo mají v rodině potomka třeba s poruchou autistického spektra, se střední mentální retardací, s diagnostikovanou ADHD či ADD a dalšími sociálními i psychickými problémy. V institutu se snaží, aby jednoduše řečeno, děti a jejich rodiče byli zase šťastní.

Informace o možnostech Insitutu najdete na www.institutimp.cz

2016

Oresi podpořilo Maxe a Šťastnou hvězdu

Letos jsme kromě jiného finančně podpořili také vznik kalendáře Ulítaná, ve kterém je s modelkou naše kuchyně. Kalendář se zrodil z nápadu dvou novinářek, Simony Votyové z České televize a Andrey Ježkové z televize Prima, které se tímto způsobem rozhodly pomoci mamince, jejíž jedenáctiletý syn Max již podruhé bojuje s rakovinou. Poprvé ji měl ve třech letech a po dlouhém boji se uzdravil. Ale zákeřná nemoc na něj zaútočila znovu. Maminka je samoživitelka, chodit do zaměstnání momentálně nemůže, jelikož veškerý čas tráví se synem v nemocnici v Motole.

Proč „Ulítaná“?
Dnešní ženy stíhají během dne velkou spoustu věcí, a tudíž jsou „ulítané“. Tento pojem se promítl i do podoby kalendáře. Autorkou fotografií je Jana Hozová, profesionální fotografka. Na snímcích představuje 12 žen, které se nestydí za pár vrásek, co jim vepsal do tváře život. Stárnutí přece není tragédie, současná žena umí být krásná v každém věku a přitom ještě zvládá milion věcí levou zadní. A přesně takový je i kalendář Ulítaná, který znázorňuje ženu jako levitující bytost v každodenních situacích. Uvidíte v něm například hospodyni, vznášející se u stropu, zatímco luxuje, matku, za níž vlaje její děcko a další podobné situace, brané s vtipem a nadsázkou. V roli modelek se představila Adéla Gondíková, a také autorky kalendáře. Jana (leden), Andrea (srpen) a Simona (červenec).

Podporujeme odborníky, kteří pomáhají dětem

Oresi je generálním sponzorem Institutu intervenční a manipulativní psychoterapie v Hradci Králové. Institut se zaměřuje především na pomoc v řešení problémů ve vztazích mezi dětmi a rodiči. Jednoduše řečeno, odborníci z této psychoterapeutické dílny pomáhají dětem být šťastnými lidmi, teď hned a také pokud možno po celý život. Takové poslání je, podle našeho názoru, mimořádně chvályhodné a proto velmi rádi podporujeme provoz institutu. Péče psychoterapeutů totiž nespadá pod platby zdravotních pojišťoven a tak jsme hrdí, že si i díky naší podpoře může tuto pomoc dovolit více dětí a jejich rodičů. Více na www.institutimp.cz.

Zajíček je na koni i díky Oresi

Občanské sdružení Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, sociálně-kulturní handicap – adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny).

Sdružení si zároveň zakládá na tom, že dětmi rozumí i dospělé s duší dítěte. Poskytuje pomoc s organizováním volnočasových aktivit dětí a mladistvých se zvláštním zaměřením na integraci (výlety a akce s koníky, jízdy na koních, tábory, víkendové pobyty...) Dále poradenství (zdarma) a hlídání dětí včetně tréninkové školičky. Všechny služby poskytuje sdružení za nejnižší možnou cenu a tu navíc za všechny služby určuje individuálně dle každého klienta. Některé služby jsou zcela zdarma. Proto je účast na programech dostupná skutečně všem. Jistě chápete, že sdružení, které charakterizuje tak lidumilný přístup, potřebuje partnery, kteří mu pomohou zvládat značné finanční nároky jeho pozitivních aktivit. My v Oresi jsme rádi, že můžeme toto sympatické sdružení podporovat.

Pobyty pro aktivní život

Přispěli jsme spolku DMO POBYTY, jehož cílem je pomáhat lidem s handicapem najít cestu k aktivnímu způsobu života. Třeba tak, že dospělí lidé, postižení mozkovou obrnou mohou za účasti dobrovolníků z řad asistentů prožít pár dnů na zajímavém rehabilitačním pobytu.

Do roku 2015

S Lékaři bez hranic zaměstnanci Oresi pomáhají, kde je třeba

Již několik let po sobě pořádají zaměstnanci Oresi sbírku na konto humanitární a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontiérs na účely poskytování akutní zdravotnické pomoci lidem vyloučeným ze zdravotní péče nebo postiženým ozbrojeným konflikty, hladomorem, epidemiemi či přírodními katastrofami.

AveVia pomáhá lidem, Oresi nestojí stranou

Společnost AveVia o.p.s. je společnost lidí – dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat ostatním lidem tím, že poskytují služby v nadační oblasti. Je spousta lidí, kteří potřebují pomoc. Je spousta jiných, kteří jsou schopni a také ochotni pomoc poskytnout. Je však řada objektivních nebo subjektivních překážek, které jim v tom brání.

I my jsme se rozhodli, že se pokusíme tyto překážky odstranit, nebo zmenšit, a zkusíme pomoci těm, kteří pomoc druhých potřebují, a to formou finančních příspěvků na potřebnou léčbu. Více informací o společnosti AveVia a jejich službách naleznete na stránkách www.avevia.cz.

Oresi pomáhá africkým dětem

Občanské sdružení Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Mezi další priority sdružení patří přispívání k vytváření tolerantní multikulturní společnosti, zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích a prevence diskriminace a rasismu v naší společnosti.

I Oresi se zapojilo do pomoci africkým dětem, formou úhrady školného pro 4 z nich a nákupu potřebných školních pomůcek. Projekt "Adopce afrických dětí na dálku" zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity. „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“ je mnohem více než pouhá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými kulturami. Více o informací o občanském sdružení Centrum Narovinu a možnostech, jak pomoci Africe, naleznete na www.centrumnarovinu.cz.

Oresi a Projekt Šance dětem

Víte, že i v Česku žijí děti na ulici? Existuje spousta nešťastných okolností, která vyžene děti na ulici, kde na ně číhá osudové nebezpečí ve formě drog, prostituce a pornoprůmyslu. Projekt Šance je první preventivní a humanitární program, který pomáhá komerčně sexuálně zneužívaným dětem a mládeži.

Tyto oběti obchodování s lidmi žijí v ČR na ulici víceméně v zapomenutí. Výtvarník László Sümegh založil tento projekt před více než deseti lety a svým tehdy naprosto jedinečným zájmem o děti ulice se stal symbolem pomoci této ztracené sociální skupině. Nejvyšším cílem sdružení Šance, je přivést děti ulice k poznání, že peníze se dají vydělávat i normální prací. V pracovní dílně vyrábějí klienti projektu propisovačky a učí se tak, že za dobrou práci mohou být adekvátně odměňováni. Komisaři Evropské unie, kteří dlouhodobě monitorovali práci Projektu Šance, o něm napsali: "S budováním podobných institucí mají veřejné služby po Evropě často problémy. Mnohému by se návštěvou Prahy a Projektu Šance naučily. Projekt Šance je mezi projekty, které jsme navštívili, výjimečný. László Sümegh je neústupný skromný muž, který věnuje svůj život lidem z nejtemnějších koutů velkoměst."

Společnost Oresi je hrdá na to, že činnost Projektu Šance dětem podporovala a od vedení projektu si vysloužila oficiální poděkování.

HVĚZDNÉ KUCHYNĚ

AKCE A VÝHODY

CENOVÉ PŘÍKLADY

DEVELOPEŘI

O NÁS

  Objednat na prodejnu

Objednejte se na
nejbližší prodejnu