Vzdělávání

OPPA projekt

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond

Název projektu: Vzdělávání pražských zaměstnanců Oresi s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/31089

Dnem 1.12.2008 jsme zahájili realizaci projektu Vzdělávání pražských zaměstnanců Oresi s.r.o.. Na této stránce budou uveřejňovány informace o jeho realizaci.

Průběh projektu:

 • Dne 8.12.2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.
 • V lednu 2009 bylo výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb ukončeno.
 • Školení bude realizováno pro 34 zaměstnanců pražských prodejen – vzdělávání manažerů prodejců, vzdělávání odborných prodejců a vzdělávání v PC kurzech.
 • Školení bylo zahájeno v únoru 2009.

Projekt OP LZZ

Název projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců ORESI s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00077

 • Dnem 1.9.2009 jsme zahájili realizaci projektu
 • Na této stránce budou uveřejňovány informace o jeho realizaci
 • Dne 21.9.2009 - vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb
 • Dále na tyto stránky umístíme Zadávací dokumentaci ve formátu PDF ke stažení
 • Dnem 28.2.2011 jsme ukončili realizaci projektu
 • Fotografie z provedeného zhodnocení závěrečné monitorovací zprávy

Projekt SITINA

Název projektu: Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců malých podniků – partnerů Oresi s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00050

  Zahájení realizace projektu společnosti SITINA CZ s.r.o., který je spolufinancovaný z fondů EU, ESF, OP LZZ a státního rozpočtu, proběhlo dne 1.9.2009. O realizaci projektu Cestou vzdělávání ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců malých podniků – partnerů Oresi s.r.o. bude společnost informovat na svých webových stránkách. Dne 24.9.2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb a ukončeno bylo dne 13.10.2009. Vítězným dodavatelem se stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Dne 26.2.2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na doplňkové služby v projektu (ubytování,stravování) a dne 17.3.2010 bylo ukončeno. Vítězným dodavatelem doplňkových služeb v projektu se stala společnost Valero.

Duben – prosinec 2010:

V tomto období jsme zahájili školení. Prvním kurzem, který se nám podařilo realizovat, byl kurz Efektivní komunikace se zákazníkem ve dnech 12. – 13. 4. 2010. Tímto kurzem pak byly proškoleny ještě další 4 skupiny. Tímto stylem jsme postupovali v průběhu celého projektu, každý kurz byl školený celkem pro 5 různých skupin. Dalšími kurzy do konce roku 2010 byly:

  Prodejní dovednosti MS Office + outlook Komunikace v obtížných situacích Profesionální zákaznický servis, environmentální chování, rovné příležitosti Řešení konfliktních situací Osobnost prodejce

Leden – duben 2011:

V tomto období jsme pokračovali ve školení stejným způsobem jako dosud, tedy každým kurzem bylo 5 různých skupin. Jednalo se jmenovitě o tyto kurzy:

  Efektivní telefonická komunikace Stres a time management

Květen – srpen 2011:

Od května do ukončení projektu, které nastalo 31. srpna 2011, jsme proškolili zbývající kurzy:

  Psychologie prodeje Vyjednávání se zákazníkem Jak vyžít znalost typologie osob při uzavírání obchodu

Opět byl každý kurz školený pětkrát, pro pět různých skupin.

Projekt byl ukončen ke dni 31. srpna 2011. Podařilo se nám úspěšně zrealizovat veškeré naplánované kurzy v projektu a zároveň jsme naplnili i cíle, které jsme si stanovili před samotnou realizací projektu. Projekt je hodnocen jako úspěšný a přínosný jak jednotlivými partnery, tak školenými prodejci.

HVĚZDNÉ KUCHYNĚ

AKCE A VÝHODY

CENOVÉ PŘÍKLADY

DEVELOPEŘI

O NÁS

  Objednat na prodejnu

Objednejte se na
nejbližší prodejnu

Když se objednáte prostřednictvím následujícího formuláře, získáte ke všem aktuálním výhodám navíc ještě další slevu ve výši 3%.